XXIII Congreso Estatal de Astronomía (2018)

III CONCURSO internacional DE ASTROFOTOGRAFÍA Y TIMELAPSE DE CALAR ALTO (2018)

II CONCURSO europeo DE ASTROFOTOGRAFÍA Y TIMELAPSE DE CALAR ALTO (2017)

EUROPEAN ASTRONOMY PICTURE OF THE DAY

7 February 2017 | Calar Alto

I CONCURSO DE ASTROFOTOGRAFÍA Y TIMELAPSE DE CALAR ALTO (2016)

XXII Congreso Estatal de Astronomía (2016)

 

concurso fotográfico “A Eclipse de Sol” organizado pola Asociación Astronómica Sirio e a Consellería de Medio Natural do Concello de Pontevedra (2015)